Posjetite nas

Vinarija Šafran posjeduje dvoranu koja može poslužiti za sastanke, seminare, te može primiti do 60 osoba

Maloprodajne
trgovine

Vinarija Šafran otvorila je vlastita maloprodajna mjesta...


Vina


Vinogradi vinarije Šafran

Područje na kojem se prostire imanje obitelji Šafran je u vinogorju Varaždin i Zlatar (podregija Zagorje-Međimurje, regija Kontinentalna Hrvatska). Samo područje Brezničkog Huma vrlo je pogodno konfiguracijom tla i jugozapadnom orijentacijom terena za uzgoj vinove loze što dokazuje i činjenica da su za vrijeme Austrougarske Monarhije na ovom području bile velike površine vinograda o čemu zapisi i danas postoje u zemljišnim knjigama. Zagrebački nadbiskup dr. Antun Bauer bio je jedan od vlasnika vinograda i podruma na ovome području.

Vinarija Šafran posjeduje vinograde ukupne površine 16 hektara sa 84 000 trsova sortimenta graševina, rajnski rizling, sauvignon, muškat žuti, traminac, incrocio manzoni, pinot sivi, blauburger, lovrijenac i portugizac.. Najveći dio vinograda nalazi se na jugozapadnim padinama Varaždinskog vinogorja na nadmorskoj visini od 250 - 311 metara, što se smatra idealnim za vinograde i uzgoj vinove loze.